Almanlar Kimdir?

Almanlar Cermen halklarından olan Orta Avrupa yerlisi etnik bir gruptur. Alman kelimesinin ingilizcesi olan ‘German’ kelimesi geç Orta Çağ’dan itibaren Kutsal Roma Cermen İmparatorluğun’da Almanca konuşan nüfus için kullanılmıştır.

İsviçre vatandaşlarının da dili Almanca olsa da, onlar Alman milletinden sayılmaz. Ana dilleri Almanca olan yaklaşık 100 milyon insanın ortalama sadece 80 milyonu kendisini Alman olarak görmektedir. Avustralyalıların da büyük bir bölümü Cermen soyundandır. Britanyalılar, Danimarkalılar, Hollandalılar ve İskandinavlar Alman sayılmaz fakat Cermenik sayılırlar… Almanların ön ırkı Ren Nehri’nin doğu tarafına yerleşmiş Cermenlerdir. Sakson, Frisler, Thüringler, Franklar, Alamanlar ve Bayuvarlar genel anlamda Cermen ırkının bel kemiğini oluşturur.

Keltik ve Slavlar ile Macarlar ve de diğer uzaktan boylar Cermenlerle karışarak zamanla Alman dilini ve kültürünü benimseyip Almanlaşmış ve bu etnik yapıda yer edinmişlerdir.

9. ve 10. yüzyıl ortalarında bir millet anlayışı ile birlikte Frank Krallığı’nı oluşturmuşlardır. Ancak belli başlı Cermen boylarının birleşmesi ile birlikte bir krallık altında Alman milleti oluşmaya başlamıştır. Bu arada kuzeyde Frisler, Anglosaksonlar, Franklar, güneyde ise Saksonlarla Bayuvarlar karakteristik ve folklorik yapılara ayrılmışlardır. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü sonucu çeşitli krallıklar ve derebeylikler kurmuşlar ve genelde Frank Krallıkları altında tarihte yerlerini almışlardır.

Esas anlamda Cermen soyu ve buna bağlı olarak Alman millet yapısı ise 19. yüzyıl başlarında başlayan milliyetçilik akımı ile oluşmuştur.

1871 yılında ilk Alman İmparatorluğu ile millî devlet oluşturulmuştur. Vatandaşlarına ise “Reichsdeutsche” (İmparatorluk Almanları) denilmiştir. Bu millî sınırlar dışında kalan Alman kökenlilere ise diğer tabir yakıştırılmış, Öz Şıvablar veya Güney Almanları olarak adlandırılmışlardır. Nasyonal sosyalizm döneminde ise bunlara topluca “Volksdeutsche” (Halk Almanları) denmiştir.

Almanların Tarihi

Roma İmparatorluğu ve onun arkasında oluşan Avusturya Habsburg İmparatorluğu boyunduruğunda pek sivrilmeden yaşayan Almanlar 19. yüzyılın başına kadar sadece derebeylikler ve Frank Krallıkları kurmuşlardır.

Napolyon’un sebep olduğu çalkalanmalar sonucunda ise 19. yüzyılın başında bütün Avrupa’da oluşan milliyetçilikle Almanlar sivrilmeye başlamıştır.

1871’de kurulan Alman İmparatorluğu sonucu kendileri de Avrupa’da söz sahibi olmaya başlamışlardır.

1. Dünya Savaşı’nın sonunda Alman İmparatorluğu yıkılmış ve yerine Prusya ağırlıklı Weimar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg’un 30 Ocak 1933 tarihinde şansölye olarak atadığı Adolf Hitler’in iktidara geçmesiyle sona ermiştir. Onun yerine kendilerini Roma İmparatorluğu’nun varisi olarak görüp Üçüncü Reich’ı (Üçüncü İmparatorluk) ilan etmişlerdir.

Adolf Hitler’in getirdiği baskıcı rejim ve yenilikler Almanya’yı güçlü bir ülke yapmış, ülkedeki suç oranı ve işsizlik ciddi derecede azalmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Üçüncü Reich yıkılmış ve ikiye bölünmüş, biri Alman Demokratik Cumhuriyeti (Deutsche Demokratische Republik) adını alan sosyalist, diğeri ise Almanya Federal Cumhuriyeti (Bundesrepublik Deutschland) adını alan kapitalist iki Almanya kalmıştır. 1989’da şiddetsiz halk ayaklanması ve Mihail Gorbaçov’un umursamazlığı sonucu Alman Demokratik Cumhuriyeti lağvedilmiş ve ardından iki Almanya birleşmiştir.

Bu birleşmiş Almanya’da aşırı milliyetçi duygular ve eylemler genellikle nasyonal sosyalist geçmişin getirdiği bir tür utanma duygusu nedeniyle bastırılır ve hoş görülmez. Aşırı milliyetçilik ve özellikle ırkçılık çeşitli yasalarla sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır. Neo-Nazizm dışında Alman milliyetçiliği yapmak aşırı boyutlara kaçmamakla beraber ılımlı bir milliyetçilik seviyesindedir ve yurtsever bir boyuttadır. Alman yurtseverliği tarihteki Alman filozoflarını, Alman bilim insanlarını, Alman şirketlerini ve ürünlerini, Almanların yaptığı icatları ve otomobilleri ile gurur duymak şeklinde gelişmiştir. Son futbol dünya şampiyonluğuna ev sahipliği eden Almanlar, hem güzel bir organizasyon hem de olumlu yurtseverlik gösterileri ile bütün dünyaya güzel bir örnek göstermeye çalıştılar.

Kaynak: Wikipedia